::Генератор Паролів::
Що робить пароль надійним?
Надійний пароль:
• містить щонайменше вісім символів;
• не містить імені користувача, справжнього імені або назви організації;
• не складається з цілого слова;
• значно відрізняється від попереднього пароля.
Надійна фраза-пароль:
• містить від 20 до 30 символів;
• є рядом слів, які створюють фразу;
• не містить загальних фрази, знайдених в літературі чи музиці;
• не містить слова, знайденого в словнику;
• не містить імені користувача, справжнього імені або назви організації;
• значно відрізняється від попереднього паролю або фрази-паролю.
Надійні паролі і фрази-пароль містять символи з кожної категорії:
• Букви верхнього регістру: A, B, C ...
• Букви нижнього регістру: a, b, c ...
• Цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
• Символи: ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /
• та іноді Пробіли
Підсумок:
1) Пароль або фраза-пароль може відповідати всім критеріям вище і при цьому бути слабким:
Слабкий: Hello2U!
Сильний: H3ll02U!

2) Створіть акронім від легкої для запам'ятовування частина інформації:

My son's birthday is 12 December, 2004
Mi$un's_Brthd8iz_12124

I love to play badminton
ILuv2PlayB@dm1nt()n
fb tw tw
Online: 15 (1/14)
© ::ANDREW-LVIV::
0.0137