СЛОВОПЕДІЯ
ВАРІЯНТНІ ФОРМИ
Помилковий слововжиток // Рекомендований слововжиток // Примітка

виключити з числа святих таїнств // вилучити зі святих таїнств // Сучасні довідники з культури ділового мовлення не рекомендують уживати цього слова з таким значенням (СТ, 51; СД, 54)

необхідно відмітити // слід або варто відзначити (зазначити, зауважити) // Калька рос. отметить, яке перекладається укр. відзначити (див. РУС, 119). Проте НТСУМ (I, 416, 430) подає слова відмітити і відзначити у значенні „зауважувати, звертати увагу на щось” як синоніми

відмінити закон // скасувати закон // Найновіші посібники з культури мовлення рекомендують вживати слово скасовувати у знач. „визнавати, оголошувати щось незаконним, недійсним” (КС, 46)

відстоювати ідеал // обстоювати ідеал // Паронімічна пара: відстоювати - „захищати, обороняти - зі зброєю в руках, а також словами”; обстоювати - „захищати, бо, 54-55). Якщо йдеться про завершений процес, то краще вживати відстояти (Там само)

вищестоячий в уряді // вищий в уряді, вищий за рангом // О. Пономарів зауважує: „Замість незграбних і непотрібних росіянізмів вищестоячий і нижчестоячий варто вживати форми вищого ступеня прикм. вищий і нижчий, як це робиться в багатьох європ. мовах” (КС, 45)

християнізація включає незліченні ступені та відтінки // християнізація має незліченні ступені та відтінки // Рекомендується як укр. відповідник до рос. включать (в себя)

включити в цю збірку // ввести (додати) до цієї збірки // Рекомендується активізувати питоме укр. слово

історія апостольських часів говорить // історія апостольських часів свідчить // Значення „бути свідченням, докадоказом чого-небудь" частіше реалізовується у слові свідчити, (СУМ, IХ, 78), аніж говорити (СУМ, II, 101)

відсутні дані // відсутні відомості або немає відомостей // В укр. мові слово дані у значенні „відомості” характерне для книжного стилю (СУМ, II, 210)

церковний закон даної епохи // церковний закон цієї епохи // Прикметникова форма даний реалізує в укр. мові знач. „цей, наявний” (СУМ, II, 210), однак безпідставно розшири, яке в цій мові має високу частоту використання

стосовно даного історичного моменту // стосовно цього (теперішнього) історичного моменту // Див. вище

дійсно, погляд у православних теологів дещо ширший // справді, погляд у православних теологів дещо ширший // Укр. словники, хоч і не відкидають відповідника дійсно, проте рекомендують до вжитку слово справді (РУС, 48)

мусили доказувати свою вірність традиції // мусили доводити свою вірність традиції // Обидві дієслівні форми у значенні „підтверджувати істинність, правдивість чого-небудь фактами” фіксує СУМ, (II, 351, 336) і кваліфікує їх як синоніми. У сучасному вжитку рекомендовано використовувати слово доводити (Карав., 90)

затухання конфлікту // згасання конфлікту // Перекладаючи рос. затухать, надають перевагу укр. згасати (РУС, 64), яке в укр. мовленні має набагато більшу частоту вжитку (пор. СУМ, III, 366, 510), проте і затухати пропонують укр. словники (СУМ, III, 366; РУС, 64)

зліва (справа) стоять троє дияконів // ліворуч (праворуч) стоять троє дияконів // Сучасні довідники фіксують прислівник зліва як нормативний (СТ, 119; СД, 137), однак перевагу надаємо укр. слову ліворуч чи праворуч (Карав., 185)

навики до праці // навички до праці // Сучасні видання подають обидві форми (РУС, 93; ОСУМ, 440-441), проте рекомендовано активізувати власне укр. слово навичка

які, надіємось, можуть співпрацювати // які, сподіваємося (маємо надію), можуть співпрацювати // Функціонування слова надіємося як вставного не є характерним для укр. мовлення (СУМ, V, 70), активізувалося у вжитку під впливом використання рос. вставного слова надеемся

центр накопичення // центр нагромадження // В укр. мові функціонує відповідник нагромадження (РУС, 95)

можна намітити декілька напрямів // можна визначити (накреслити) кілька напрямів // СУМ (V, 129), НТСУМ, II, (с. 768) і РУС (с. 96) рекомендують до вжитку також і слово намітити у знач. „попередньо розробляти що-небудь в загальних рисах”, проте перевага надається якраз словам визначити (накреслити)

направляти зусилля // спрямовувати (скеровувати) зусилля // Укр. мова має власні відповідники - спрямовувати, скеровувати (РУС, 96)

незчисленна кількість // незліченна кількість // Сучасні довідники з культури мови (СТ, 199; УС, 178; СД, 221) рекомендують вживати на означення великої кількости тільки слово незліченний

це обумовлено невизначеністю термінології // це зумовлено невизначеністю термінології // Рекомендується розрізняти ці слова як пароніми: зумовлювати „причина” (СУМ, III, 730) - обумовлювати „умова” (СУМ V, 597)

перегинають палку // перегинають палицю // Перевагу надаємо укр. варіянтові палиця (ОСУМ, 544)

поступове звернення переважаючої кількості прихильників // поступове звернення переважної більшости прихильників // Рекомендовано до вжитку за принципом лаконічности висловлювання та уникнення кальки з російської

повністю реалізуються // цілком реалізуються // Рекомендовано вживати низку укр. відповідників - цілком, цілковито, сповна (РУС, 131)

високе положення в суспільстві // високе становище в суспільстві // Українська мова має власні відповідники - становище, позиція (РУС, 131)

існує понині // існує донині // ОСУМ (с. 219, 639) фіксує обидві форми, однак перевагу надаємо укр. формі донині

представляє ідеал автора // є ідеалом автора // Перевагу надаємо укр. зворотові

приходиться чути // доводиться чути // Хоча в укр. розмовному стилі трапляється слово приходиться у значенні „зазнавати чогось, доводитися” (СУМ VIII, 89), однак словники надають перевагу укр. формі доводиться (РУС, 205)

прослідкувати за історичним розвитком // простежити за історичним розвитком // В укр. мовленні трапляється слово прослідкувати у знач. „уважно стежити за розвитком, зміною, станом чогось” (СУМ, IХ, 358), однак рекомендуємо активізувати укр. форму простежити у тому ж значенні

процес протікає по-іншому // процес має інший перебіг // В укр. мовленні трапляється слово протікати у знач. „проходити, минати” (СУМ, VIII, 322), однак рекомендуємо активізувати укр. форму мати перебіг

наука рахувалася з творчістю вчених // наука зважала на творчість учених // Незважаючи на те, що калька з рос. мови - рахуватися у знач. „брати до уваги, враховувати що-небудь” фіксується укр. словниками (НТСУМ, III, 877), слід активізувати укр. форму

цілісність стилю // цілість стилю // СУМ (XI, 232) подає їх як синоніми, однак рекомендуємо активізувати укр. форму цілість замість кальки з рос. слова целостность
fb tw tw
Online: 14 (0/14)
© ::ANDREW-LVIV::
0.0057