СЛОВОПЕДІЯ
ТЕ , ТА , ЦЕ , ЦЯ , ЦЕЙ , ТОЙ
Коли годиться вживати займенник цей, а коли – той?
Слова цей, ця, це і той, та, те мають таке саме значення, як і в російській мові этот, тот... Отже, цей указує на ближчий або добре відомий предмет, а той – на предмет віддалений: “На цьому й на тому світі”, “Пливе з цього берега на той”. У західноукраїнських говірках використовують той, та, те, коли вказують на ближчий предмет, а для позначення дальшого – складний займенник тамтой (можливо, під впливом польських тен, тамтен). У головному реченні предмет, що потребує пояснення підрядним реченням, називаємо тільки займенником той (та, те), а не цей (ця, це). “Той, кого я зустрів”, “Те, що він сказав”, “Те, що ви зробили”, “Той, кого мені рекомендували ”.
fb tw tw
Online: 12 (0/12)
© ::ANDREW-LVIV::
0.0083