СЛОВОПЕДІЯ
ТИЖДЕНЬ – ТИЖНЕВИЙ , ПРОЇЗД – ПРОЇЗНИЙ , РОЗ’ЇЗД – РОЗ’ЇЗНИЙ , ЛЕСТОЩІ – УЛЕСЛИВИЙ , ЩАСТЯ – ЩАСЛИВИЙ , ВІСТЬ – ВІСНИК , КОРИСТЬ – КОРИСНИЙ , ЧЕСТЬ – ЧЕСНИЙ , ЯКІСТЬ – ЯКІСНИЙ , ЗАХИСТ – ЗАХИСНИЙ , СТЕЛИТИ – СЛАТИ , ЗАП’ЯСНИЙ , КІСТЛЯВИЙ , ПЕ
спрощення в групах приголосних
Збіг приголосних у слові ускладнює вимову, тому в процесі мовлення один з них (здебільшого середній) випадає.
На письмі фіксується:
1. Випадання д, т у групах приголосних ждн, здн, стн, стл: тиждень – тижневий, проїзд – проїзний, роз’їзд – роз’їзний, лестощі – улесливий, щастя – щасливий, вість – вісник, користь – корисний, честь – чесний, якість – якісний, захист – захисний, стелити – слати. Буква т зберігається у словах: зап’ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, шістнадцять.
2. Випадання к у групах приголосних скн, зкн при творенні дієслів із суфіксом ну: тріск – тріснути, брязк – брязнути. Але: виск – вискнути.
3. Випадання л у групі приголосних слн: масло – масний, мисль – умисний, навмисне; ремесло – ремісник.
Зверніть увагу: спрощення відбувається при вимові, але не позначається на письмі у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження (аванпостний, баластний, компостний, контрастний, форпостний, гігантський, парламентський і под.), у словах типу студентський, туристський, фашистський; у давальному і місцевому відмінках однини іменників жіночого роду першої відміни (аспірантці, оптимістці, піаністці, хустці).
fb tw tw
Online: 14 (0/14)
© ::ANDREW-LVIV::
0.0085