СЛОВОПЕДІЯ
ПРОФЕСІЙНИЙ , ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ
професійний – професіональний
В обох прикметників спільний латинський корінь профес- (спеціальність, заняття), проте їх співвідносять з різними словами: професійний – професія, професіональний – професіонал. Професійний має ширше коло зв’язків (професійна розмова, професійні інтереси тощо). Професіональний частіше вживається тоді, коли треба підкреслити значення “такий, що стосується професіоналів, не любителів; фаховий”. Наприклад, професіональний актор – актор, який обрав своїм фахом театральну справу (на противагу аматорам, що ними можуть бути люди різних професій і без професій). У сполученні з іменниками хвороба, захворювання, травма і подібними переважає слово професійний, тобто “недуга, пов’язана з професією”. У термінологізованому вислові професійна спілка взаємозаміна прикметників не допускається.
fb tw tw
Online: 16 (0/16)
© ::ANDREW-LVIV::
0.0085