СЛОВОПЕДІЯ
Є , ЯВЛЯТИСЯ
Являється чи є?
Як пояснюють лінгвісти, дієслово являтися – синонім спільнокореневого з’являтися й має такі значення: приходити куди-небудь; появлятися, показуватися десь; ставати наявним. Переважно вживається в розмовному стилі. “Ніколи не являється вчасно”. Можливе у художній мові: “У сні мені явились дві богині” (Іван Франко). У функції зв’язки в складеному присудку не виступає. Під впливом російської мови, де однозвучне дієслово виконує роль зв’язки, його часто-густо використовують помилково. Він являється майстром високого класу; вибух являється першопричиною. Таке слововживання неправильне. Треба: він – майстер високого класу або він є майстром високого класу; вибух – це першопричина, вибух є першопричиною. Ще приклади: "Мій брат являється керівником туристичної фірми" (з розмови). Треба: "Мій брат є керівником..." Або “Бенедьо Синиця являється головним героєм повісті Івана Франка “Борислав сміється”. Треба: “Бенедьо Синиця є головним героєм...” або “Бенедьо Синиця – головний герой...”
fb tw tw
Online: 9 (0/9)
© ::ANDREW-LVIV::
0.0063