СЛОВОПЕДІЯ
ЯК І КОМА , ЯК З ЧАСТКОЮ БИ , КОМА ПЕРЕД ЯК , ЯК З ЧАСТКАМИ , ЯК У РОЛІ ПРЕФІКСА , ЯК НЕ ЯК , ХОЧ ЯК ХОЧ , ЯК НА ТЕ , ЯК НЕ... ТО , ЯК... ТАК І , ПЕРЕД ТИМ ЯК , ПІСЛЯ ТОГО ЯК , ЯК НЕ БУЛО , НЕ ХТО ІНШИЙ, ЯК , ЯК І , НЕ ЩО ІНШЕ, ЯК
Капосне “як”
Капосне, бо, стикаючись з ним, щоразу ламаєш голову: а треба в цьому випадку тут ставити якийсь розділовий знак чи ні? Гадаємо, позбутися клопоту допоможуть правила, вміщені нижче.
Прислівник як з часткою би пишеться окремо. “Як би це добре було, коли б я не тільки спочив, а й вивіз собі матеріал для роботи” (Михайло Коцюбинський). Слід відрізняти їх від однозвучного сполучника якби, що вживається в складнопідрядному реченні з підрядними умовами і, якщо є потреба, замінюється сполукою коли б.
Цей прислівник з частками будь-, -небудь, казна-, хтозна-, -таки, -то подається через дефіс: будь-як, як-небудь, казна-як, хтозна-як, як-таки, як-то.
Сполучник як з часткою от пишеться теж через дефіс: “Нічого специфічного, врочистого, як-от гранітних та мармурових пам’ятників, на нашому кладовищі не було” (Олександр Довженко). У ролі префікса в формах найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників як пишеться разом: якнайбільший, якнайбільше тощо.
Кому перед ”як” ставимо:
1. Коли приєднується підрядне речення способі дії зі значенням порівняльної характеристики, уподібнення; сполучник як близький семантично до слів мов, немов, наче, неначе. “Гарячий місяць сяє на підповні, пливу, як човен, знявши паруси” (Андрій Малишко).
2. Якщо порівняльному зворотові передують слова такий, так. “Шість років Левкові минуло, мало сміху на його обличчі, навіть зітхав часто, так само, як мати” (Михайло Стельмах).
3. Якщо порівняльний зворот починається сполукою як і. “Українська література, як і вся наша культура, переживає не кращі часи” ( з газ.).
4. Якщо як приєднує вставні слова, словосполучення і речення. “Звали нашого діда, як я вже потім довідався, Семеном” (Олександр Довженко).
5. Якщо сполучник як приєднує прикладку, що має додатковий відтінок причини. “У горах Брянський, як командир роти, зустрівся з новими труднощами” (Олесь Гончар).
6. У зворотах не хто інший, як; не що інше, як. “Не хто інший, як Юрій Гагарін, першим полетів у космос” (з газ.).
Кому не ставимо:
1. Якщо порівняльний зворот має значення обставини способу дії і може бути замінений орудним відмінком іменника або прислівником. “Пливу як тінь по морю снів за нею” (Максим Рильський). Порів.: пливу тінню.
2. Якщо сполучник як приєднує зворот, який характеризує предмет з одного якогось боку або ж має значення “у ролі кого, чого”. “Це його виділяє з-поміж багатьох як митця” (з газ.).
3. У складних сполученнях перед тим як, після того як та ін., якщо перша їхня частина не входить до головного речення. “Перед тим як почати екзамен, директор провів інструктивну нараду” (з газ.). Але: “Добре запам’ятався тоді, як сидів за партою” (з журналу).
4. Перед прикладкою з як, якщо вона не має причинового зв’язку. “Тарас Шевченко відомий світові як талановитий поет і художник” (з підручника).
5. Якщо зворот з як виступає іменною частиною присудка. Зрозуміти як натяк. Кваліфікувати як виняток тощо. “Та й чоловік мій як з клоччя батіг, сказати правду” (Іван Нечуй-Левицький).
6. Якщо перед як стоїть заперечна частка не або слова зовсім, майже, просто, точнісінько, передусім і т. д. “Учні інколи міркують зовсім як дорослі” (з газ.).
7. Якщо в порівняльному звороті порівнюване слово повторюється. “Діти як діти”, “На війні як на війні” (з газ.).
8. Перед сполучниками як не... то, як... так і, що з’єднують однорідні члени речення або частини складного речення. “Допоможіть як не копійкою, то хоч порадою” (з газ.).
9. Якщо порівняльний зворот має характер стійкого словосполучення. Берегти як зіницю ока. Боятися як вогню. Один як палець. Почервонів як рак. Холодний як лід. Дивиться як теля на нові ворота. Ясно як божий день і т. д.
10. У словосполученнях типу як не як, хоч як хоч, як на те, як не було.
fb tw tw
Online: 7 (0/7)
© ::ANDREW-LVIV::
0.0058