СЛОВОПЕДІЯ
КУЛЬТОВИЙ , КУЛЬТІВСЬКИЙ
культовий – культівський
Мовознавці давно звернули увагу на існування паронімів – слів, близьких за звуковим складом і вимовою, але різних за значенням. Така подібність часом спричинює семантично неприпустиме вживання їх одне замість одного, що веде до затемнення змісту висловлювання.
Розгляньмо деякі з цих лексем.
Культовий – пов’язаний з культом – релігійною обрядовістю. Культова споруда, культовий спів, предмети культового призначення.
Культівський – що має стосунок до культу особи. Культівське минуле, культівська атмосфера, культівська ідеологія, культівські перекручення.
fb tw tw
Online: 15 (0/15)
© ::ANDREW-LVIV::
0.0075