ТЕЛЕПРОГРАМА
Четвер, 25 липня
05:00 Т/с "Специ", 12 с.
06:00 Х/ф "Право на помилування", 1-4 с.
09:15 Т/с "Демони", 10 с.
10:05 Т/с "Демони", 11 с.
10:55 Т/с "Демони", 12 с.
11:50 Т/с "Демони", 13 с.
12:30 Т/с "Специ", 17 с.
13:15 Т/с "Специ", 18 с.
14:00 Т/с "Специ", 19 с.
14:45 Т/с "Специ", 20 с.
15:25 Х/ф "Серце слідчого", 1-4 с.
18:45 Т/с "Консультант", 9 с.
19:35 Т/с "Консультант", 10 с.
20:20 Т/с "Консультант", 11 с.
21:05 Т/с "Консультант", 12 с.
21:55 Т/с "Демони", 10 с.
22:45 Т/с "Демони", 11 с.
23:40 Т/с "Демони", 12 с.
00:30 Т/с "Демони", 13 с.
01:10 Т/с "Демони", 14 с.
01:50 Т/с "Специ", 12 с.
02:35 Т/с "Специ", 13 с.
03:20 Т/с "Специ", 14 с.
04:05 Т/с "Специ", 15 с.
04:50 Т/с "Специ", 16 с.
fb tw tw
TOP-RATING
0.001