СЛОВОПЕДІЯ
Моделювання економіки
ЦІЛЬОВА ФУНКЦІЯ
в оптимізаційних (екстремальних) задачах – функція невідомих, екстремум (максимум чи мінімум) якої необхідно знайти. Якщо він існує, то сукупність тих невідомих задачі, за яких цільова функція досягає шуканого екстремуму, називається розв’язком (інколи розв’язком називають саме значення екстремуму). Вибір показника, формалізований опис якого буде прийнято за цільову функцію, – найважливіша частина змістовності (інтелектуальної) роботи у постановці оптимізаційної задачі. Формально цільова функція задається по-різному залежно від обраних математичних засобів опису задачі. Як синоніми цільової функції застосовуються: функція цілі; показник якості розв’язку; критерій оптимізації; критерій якості тощо.
fb tw tw
Online: 8 (0/8)
© ::ANDREW-LVIV::
TOP-RATING
0.011