СЛОВОПЕДІЯ
Орфографічний словник української мови
А ВСЕ-ТАКИ
а все́-таки
сполука
незмінювана словникова одиниця
fb tw tw
Online: 7 (0/7)
© ::ANDREW-LVIV::
TOP-RATING
0.0086