СЛОВОПЕДІЯ
Орфографічний словник української мови
ЖУРЛИВО-ПОВАЖНИЙ
журли́во-пова́жний
прикметник
fb tw tw
Online: 78 (0/78)
© ::ANDREW-LVIV::
TOP-RATING
0.016