ТЕЛЕПРОГРАМА
Вівторок, 27 лютого
05:10 Т/с "Маестро", 5 с.
06:00 Т/с "Демони", 4 с.
06:55 Т/с "Демони", 5 с.
07:40 Т/с "Демони", 6 с.
08:35 Т/с "Демони", 7 с.
09:25 Т/с "Специ", 3 с.
10:15 Т/с "Специ", 4 с.
11:05 Т/с "Специ", 5 с.
11:55 Т/с "Специ", 6 с.
12:45 Т/с "Консультант", 3 с.
13:35 Т/с "Консультант", 4 с.
14:25 Т/с "Консультант", 5 с.
15:15 Т/с "Консультант", 6 с.
16:05 Т/с "Маестро", 3 с.
17:00 Т/с "Маестро", 4 с.
17:55 Т/с "Маестро", 5 с.
18:55 Т/с "Маестро", 6 с.
19:50 Х/ф "Танці маріонеток", 1-4 с.
23:00 Т/с "Специ", 3 с.
23:50 Т/с "Специ", 4 с.
00:35 Т/с "Специ", 5 с.
01:35 Т/с "Специ", 6 с.
02:30 Т/с "Маестро", 4 с.
03:25 Т/с "Маестро", 5 с.
04:15 Т/с "Маестро", 6 с.
fb tw tw
TOP-RATING
0.001