ТЕЛЕПРОГРАМА
Середа, 28 лютого
05:10 Т/с "Маестро", 7 с.
06:00 Т/с "Демони", 7 с.
06:55 Т/с "Демони", 8 с.
07:50 Т/с "Демони", 9 с.
08:45 Т/с "Демони", 10 с.
09:40 Т/с "Специ", 5 с.
10:30 Т/с "Специ", 6 с.
11:20 Т/с "Специ", 7 с.
12:10 Т/с "Специ", 8 с.
13:00 Т/с "Консультант", 5 с.
13:45 Т/с "Консультант", 6 с.
14:35 Т/с "Консультант", 7 с.
15:20 Т/с "Консультант", 8 с.
16:10 Т/с "Маестро", 5 с.
17:10 Т/с "Маестро", 6 с.
18:05 Т/с "Маестро", 7 с.
19:05 Т/с "Маестро", 8 с.
20:00 Х/ф "Право на помилування", 1-4 с.
23:15 Т/с "Специ", 5 с.
00:05 Т/с "Специ", 6 с.
00:55 Т/с "Специ", 7 с.
01:45 Т/с "Специ", 8 с.
02:35 Т/с "Маестро", 6 с.
03:25 Т/с "Маестро", 7 с.
04:15 Т/с "Маестро", 8 с.
fb tw tw
TOP-RATING
0.001